Franciszek uczy modlitwy: radość

 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, / na ustach moich zawsze jego chwała. / Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, / Niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Ps 34,2–3

Radość z obecności Boga. Cały Psalm 34 jest hymnem na cześć Pana, źródła radości i pokoju.

A jaki jest powód tej radości? Jest on następujący: Pan jest blisko, słucha wołania pokornych i uwalnia ich od zła. Pisał o tym również św. Paweł: „Radujcie się zawsze (…) Pan jest blisko!” (Flp 4,4–5). Cóż… chciałbym dzisiaj zadać pytanie. Ale niech każdy zaniesie je w sercu do domu, dobrze? Jako zadanie do wykonania. I niech każdy odpowie na nie sam. Jak jest z radością w twoim domu? Jak jest z radością w twojej rodzinie? Sami na to odpowiedzcie.

Prawdziwa radość rodzi się z głębokiej harmonii między ludźmi, którą wszyscy odczuwają w sercu i która pozwala nam odczuć piękno bycia razem, piękno wspierania się wzajemnie na drodze życia. Ale u podstaw tego uczucia głębokiej radości jest obecność Boga, obecność Boga w rodzinie, Jego miłość przygarniająca, miłosierna, szanująca każdego.

Franciszek, Homilia, 27 października 2013


Polecamy:

                     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *